Sandlunds Fastigheter

Historik

Sandlunds Fastigheter är ett familjeföretag som funnits i Kalix sedan mitten av 60-talet. Företaget grundades av Martin Sandlund och togs över av sonen Rolf Sandlund och hans fru Kajsa i mitten av 80-talet. Företaget växte genom köp av fastigheter och nybyggnation av framförallt bostäder till att bli ett av Kalix största fastighetsbolag. År 2007 bestämde sig familjen för att avyttra större delen av beståndet men behöll dessa två fastigheter belägna i det fina villaområde där Rolf och Kajsa själva var bosatta sedan många år. Området anses vara ett av Kalix trevligaste bostadsområden. Kajsa är numera ensam ägare och sköter fastighetsförvaltningen.

Kajsa Sandlund