Vi värnar om din integritet och de personuppgifter vi behandlar är i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation).

Sandlunds Fastigheter AB ansvarar för samtliga personuppgifter som samlas in och behandlas av företaget. Vid frågor om dessa uppgifter kontakta oss via e-post: info@sandlunds.se

De personuppgifter som insamlas utgör till största delen kontaktuppgifter för information. Uppgifterna som behandlas kan innefatta: Namn, Adress, Personnummer, E-postadress och övrig information som lämnats på eget initiativ av kunden.

Vi sparar personuppgifter om du till exempel har begärt hyresuppgifter, lägenhetsinformation eller på annat sätt kommit i kontakt med oss och visat intresse för våra objekt eller tjänster. Endast de uppgifter som är nödvändiga för kategorisering och kommunikation sparas.

Det förekommer inget utlämnande av uppgifter till utomstående. Uppgifterna sparas så länge du är kund eller hyresgäst hos oss eller anses kunna bli kund eller hyresgäst inom ett år från registreringen.

Alla rimliga åtgärder för att förhindra personuppgifter från att spridas utanför den egna organisationen kommer att vidtas.

Genom att använda våra tjänster eller lämna personuppgifter till oss på annat sätt, samtycker du till att uppgifterna sparas och hanteras enligt dessa villkor.

Du kan när som helst begära ett utdrag av de uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan också begära att felaktiga uppgifter ändras, eller att dina uppgifter raderas. Du kan dock inte fortsätta vara kund eller hyresgäst hos oss eller nyttja våra tjänster om dina uppgifter raderas. För att begära ändring eller raderande av dina uppgifter ska du skicka ett meddelande till oss på: info@sandlunds.se